Thursday, September 09, 2010

Wat is eenzaamheid en kun je er iets aan doen?

iemand die uit de aandacht stroom stapt, dat wil zeggen hij of zij stopt, om wat voor reden dan ook, met het geven van aandacht aan anderen en het ontvangen van aandacht van anderen.

net als bij inademen en uitademen, of willekeurig welke "beweging" dan ook
(Krishnamurti: beweging is dat wat geen begin heeft, geen einde)
kun je het aandacht ontvangen niet los zien van het aandacht geven, het is een (1) "beweging"

bij eenzaamheid is het dus zaak om zowel het geven als het ontvangen te beschouwen als een geheel, als een "beweging". Dan zie je dus dat de beweging van aandacht in de persoon zelf is gekeerd, van een open systeem is de persoon een gesloten systeem geworden, krijgt geen verse voeding (=aandacht) meer van buiten en sterft dus langzaam af.

hoe kan iemand die eenzaam is, weer een opening vinden en in de aandacht stroom stappen?

zoals uit de bovenstaande omschrijving blijkt, kan het een niet los van het ander. andersom: zodra die persoon hetzij aan de ontvangende kant, hetzij aan de gevende kant, de verbinding met zichzelf loslaat en haar of zijn aandacht richt op de ander, dan is het niet langer mogelijk om eenzaam te zijn - al is het maar voor een seconde.

je aandacht richten tot God (bidden), je aandacht richten op je medemens, zodra iemand aandacht geeft aan "de ander", op dat moment stapt die persoon weer in de aandacht stroom.

nog een heel andere manier is om met je aandacht te gaan naar het geheel van "in zichzelf zijn". bijvoorbeeld als je met je aandacht bij je herinneringen bent, dan ben je "in jezelf". Bert Hellinger noemt dat "ins Heimkino gehen" (naar de thuisbioscoop gaan).
wanneer je met je - bewuste - aandacht gaat naar daar waar je - onbewuste - aandacht op dat moment is, in dit voorbeeld bij je herinneringen, dan gaat die onbewuste aandacht weg. Die onbewuste aandacht zoekt dan een andere weg, net als water in een rivier zoekt ook je onbewuste aandacht het pad van de minste weerstand. En door steeds opnieuw met je bewuste aandacht te zoeken naar waar je onbewuste aandacht is, kom je steeds meer in de aandachtstroom terecht.
Deze laatste manier brengt je op het pad van de Law of Attraction: ineens krijg je allerlei cadeautjes van het universum; je komt weer terug in de synchroniciteit.